fbpx

Regler & Retningslinjer

 

 

 

Regler og retningslinjer for brug af REVOLUTION-INC.DK´s services

Som registeret bruger på REVOLUTION-INC.DK får du med et login adgang til følgende gratis services:

-          Debatforummet

-          Brugeranmeldelser

-          Chatter

-          Social

-          PM system

-          Event Kalender

-          Galleri

-          Blogs

-          Mulighed for at give karakter og kommentarer til nyheder, artikler, anmeldelser og brugeranmeldelser.


Før du benytter vore services og interaktive aktiviteter
Før du begynder at benytte REVOLUTION-INC.DK´s services, er der nogle få og simple retningslinjer og regler, som du skal acceptere og til enhver tid overholde:

 

God takt og tone.

I forbindelse med indlæg på REVOLUTION-INC.DK gælder der følgende regler omkring god takt og tone: (Begrebet indlæg dækker alt skrevet materiale på REVOLUTION-INC.DK, uanset om det er Forum, Social, Chatter, Kommentarer, Anmeldelser, PM system, Blogs m.m.)

·         At indlæg skal være i en god og ordentlig tone - også selv om du er uenig!

·         At der ikke må udøves personhetz.

·         At indlæg skal være uden racistisk indhold!

·         At indlæg skal være uden pornografisk indhold!

·         At indlæg ikke overtræder gældende lovgivning.

·         At der ikke oprettes indlæg som har til hensigt at forvolde skade på andre - private såvel som virksomheder!

·         At der ikke må formidles salg af produkter eller ydelser (privat såvel som kommercielt) med mindre det er indlæg skrevet i forum: Opslagstavlen.

 

For forum gælder:

-          At reglerne omkring god takt og tone overholdes

-          At du holder dig til det oprettede emne (tråden) - hijacking accepteres ikke!

-          At der ikke må indrykkes copyrightbeskyttet materiale.  

-          At emner oprettes i de korrekte og tilhørende debatfora.

-          At billeder, der enten linkes til eller uploades i forum, ikke overstiger 650pixel i bredden.

-          At man overholder gældende regler skrevet i forummet.
 

Gentagende tilfælde af misbrug vil føre til øjeblikkelig og uvarslet udelukkelse fra REVOLUTION-INC.DK!

 

Vedrørende anvendelse af grafisk signatur i forum gælder:

-          Max størrelse: 468×60 pixel (BxH)

-          Må ikke ligge på REVOLUTION-INC.DK's servere og trække trafik på pågældende.

-          Skal overholde øvrige retningslinjer for brug af REVOLUTION-INC.DK

 

Såfremt ovenstående ikke overholdes, slettes signatur uden varsel.

 

For brugeranmeldelser gælder:

-          At reglerne omkring god takt og tone overholdes

-          Brugeranmeldelser må KUN omhandle Musik.

-          Brugeranmeldelser må IKKE indeholde spam eller useriøse anmeldelser.

-          Brugeranmeldelser skal følge den af REVOLUTION-INC.DK tilrettelagte skabelon. Alle felter skal udfyldes.

-          Produktets Produkt SKAL være 100 % identisk med det navn, der står på produktet. Det gælder også bindestreger og mellemrum.

-          Anmeldelserne må ikke indeholde injurierende bemærkninger.

-          Det er forbudt at forsøge at anvende HTML eller andre programmeringskoder i anmeldelser.

-          Anmeldelser skal godkendes af REVOLUTION-INC.DK´s administratorer!

Det handler IKKE om censur eller at man ikke må skrive en dårlig anmeldelse, men alene om at brugeranmeldelser overholder de gældende regler for brug af REVOLUTION-INC.DK

 

Gentagende tilfælde af misbrug vil føre til øjeblikkelig og uvarslet udelukkelse fra REVOLUTION-INC.DK!

 

For Chatter gælder:

-          At reglerne omkring god takt og tone overholdes.

-          At man viser respekt overfor personen eller personerne som afholder chatsessions.

-          At man viser hensyn for andre brugere i chatten, så alle kan komme til.

-          At man IKKE stiller mere end ét spørgsmål ad gangen, så det kan besvares.

-          At man ikke stiller det samme spørgsmål flere gange, hvis spørgsmålet ikke bliver besvaret.

Hvis reglerne omkring Chatter ikke overholdes, kan man uden varsel blive suspenderet af en chatsession

 

For Social gælder:

-          At reglerne omkring god takt og tone overholdes

-          At valg af profil-type passer til din profil.

-          At valg mellem profil-type ikke ændres mere end 2 gange den første måned som medlem og derefter MAX 1 gang pr. måned.

-          At indhold så vidt muligt omhandler musik eller andre relevante emner som REVOLUTION-INC.DK beskæftiger sig med.

-          At grupper, begivenheder, og video bliver placeret i deres ret fulde kategorier.

Gentagende tilfælde af misbrug vil føre til øjeblikkelig og uvarslet udelukkelse fra REVOLUTION-INC.DK!

 

For PM gælder:

-          At reglerne omkring god takt og tone overholdes.

-          Alt spam og reklamering er ikke acceptabelt.

Gentagende tilfælde af misbrug vil føre til øjeblikkelig og uvarslet udelukkelse fra REVOLUTION-INC.DK!

 

For Event Kalenderen gælder:

-          At reglerne omkring god takt og tone overholdes.

-          Oprettelse af events kan og må kun ske ved brug af profil-type med adgang til dette.

-          Oprettelse af events til sektionen Revolution Music må kun omhandle begivenheder i Danmark, som har fokus på musik

-          Events skal placeres i de rigtige kategorier.

-          Useriøse indlæg eller anden form for spam ved oprettelse af Events vil øjeblikkelig blive slette og kan medføre suspendering fra REVOLUTION-INK.DK

Gentagende tilfælde af misbrug vil føre til øjeblikkelig og uvarslet udelukkelse fra REVOLUTION-INC.DK!

 

For Brugernyheder gælder:

-          At reglerne omkring god takt og tone overholdes.

-          Oprettelse af nyheder kan og må kun ske ved brug af profil-type med adgang til dette.

-          Alt useriøst indhold eller spam vil blive slettet øjeblikkelig og kan medføre Suspendering eller udelukkelse fra REVOLUTION-INC.DK

-          At nyhedens indhold har fokus på musik eller emner relateret dertil.

Gentagende tilfælde af misbrug vil føre til øjeblikkelig og uvarslet udelukkelse fra REVOLUTION-INC.DK!

 

Ved at deltage og benytte REVOLUTION-INC.DK´s services acceptere du, at REVOLUTION-INC.DK får en tidsubegrænset brugsret til at anvende dit publicerede materiale på alle måder, i alle medier (eksisterende og fremtidige), i ubegrænset omfang.

 

Vedr. valg af brugernavne
Det valgte brugernavn for en profil kan som udgangspunkt ikke ændres, ej heller ved henvendelse til administrator, med mindre der foreligger særlige omstændigheder.

Brug af "dæk-identiteter", hvorved forstås at den samme bruger benytter mere end ét brugernavn, er ikke tilladt. Dersom det konstateres, at en bruger gør brug af en sådan, forbeholder REVOLUTION-INC.DK sig retten til, at udelukke den pågældende bruger fra fremtidig deltagelse på REVOLUTION-INC.DK og alle dets services.

Særligt vedr. branchemedlemmer (debattører tilknyttet branchen):

-          Branchemedlemmer må IKKE ytre sig negativt eller nedladende om produkter, ydelser, forretningsgange eller lign. fra andre konkurrerende virksomheder eller personer i branchen, indenlands som udenlands.

-          Branchemedlemmer må IKKE tale rosende eller reklamerende for produkter de selv måtte have produceret, have forhandling- og/eller distribution af eller kommerciel tilknytning til uden for emnerne Nyheder / Promotion / Annoncering. Til gengæld må Branchemedlemmer gerne komme med relevant opklarende information som teknisk indsigt eller support til et produkt, i det konkrete tilfælde, hvor en sådan information efterspørges.

-          Branchemedlemmer er meget velkomne til i Debat Forum at bidrage med yderligere relevante input ang. et produkt, arbejdsgange etc. i Redaktionelt-oprettede tråde omhandlende Nyhedes skrivelser, anmeldelser og besøgsartikler, så længe dette foregår i god og saglig tone.

-          Samtlige branchemedlemmer SKAL oplyse deres tilhørsforhold, som vil blive offentliggjort i deres profil – ingen undtagelse.

-          I øvrigt gælder, at privatpersoner IKKE må ”gemme” deres tilknytning til branchen, og optræde anonymt i forummet, med det formål at promovere egen virksomhed jf. ovenstående, eller med henblik på at volde skade på andre – private som kommercielle.
Opdages ovenstående, eller fattes der mistanke herom, sanktioneres der uden undtagelse overfor pågældende.
Der vil ikke blive skelnet mellem branchemedlemmer, der måtte have valgt REVOLUTION-INC.DK som markedsføringsmedie eller ej. Ovenstående gældende for alle!

-          Brud på ovenstående vil i værste fald resultere i mistet ret til at benytte REVOLUTION-INC.DK, herunder retten til at annoncerer på REVOLUTION-INC.DK

 

Advarsler og suspendering.

-          En bruger kan tildeles 3 advarsler inden for et år, såfremt regler og retningslinjer ikke overholdes.
3. advarsel medfører permanent suspension/udelukkelse fra REVOLUTION-INC.DK eller en/flere Services på siden.

-          En bruger kan til hver en tid suspenderes/udelukkes fra forummet og chatter, såfremt REVOLUTION-INC.DK finder det nødvendigt.

-          Såfremt en suspendering findes urimelig, er man velkommen til at kontakte REVOLUTION-INC.DK via Kontaktsiden.

 

Juridiske bemærkninger!
REVOLUTION-INC.DK fralægger sig et hvert ansvar for skrevne indlæg i forummet, for indhold i annoncer, samt for indhold i brugeranmeldelser. Disse er alene et udtryk for den enkelte brugers holdninger.

Du indvilliger i ikke at benytte REVOLUTION-INC.DK´s services til at indrykke indhold, som kan opfattes som vulgært, nedsættende, ukorrekt, diskriminerende, hadefuldt, truende, som har seksuel karakter, som krænker andres privatliv eller som overtræder gældende lovgivning. Du indvilliger ligeledes i ikke at offentliggøre ophavsretligt beskyttet materiale, hvor ophavsretten ikke tilhører dig selv eller ejerne af REVOLUTION-INC.DK.

REVOLUTION-INC.DK forbeholder sig retten til, uden varsel, at slette indhold, såfremt dette skønnes uegnet eller ikke-relevante i forhold til REVOLUTION-INC.DK´s emneområder.

Som bruger forbliver du, og er til enhver tid, eneste ansvarlige for indholdet af dit indrykkede indhold, og du indvilliger i at friholde REVOLUTION-INC.DK og dets ejere for ethvert juridisk ansvar, der måtte opstå på baggrund af din brug af REVOLUTION-INC.DK